Ar saugu naudotis OlyBet? Ar saugu naudotis OlyBet?

Ar saugu naudotis OlyBet?

Atlikti statymus OlyBet Casino yra visiškai saugu, nes užtikriname klientų duomenų konfidencialumą ir saugome klientų asmens duomenų saugumą pagal Lietuvos Respublikoje galiojantį Asmens duomenų apsaugos įstatymą. Daugiau informacijos galite rasti ČIA.

Šios interneto svetainės valdytoja yra UAB „Olympic Casino Group Baltija“, juridinio asmens kodas 211733760, adresas Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius, Lietuva (toliau – OLYBET arba mes). OLYBET pripažįsta jūsų privatumo svarbą ir yra įsipareigojusi saugoti jūsų asmens duomenis. Šiose privatumo taisyklėse (toliau – Privatumo taisyklės) yra paaiškinta, kokiais principais vadovaudamasi OLYBET renka ir naudoja informaciją jums lankantis interneto svetainėje www.olybet.lt (toliau – Interneto svetainė) ir naudojantis bet kuriomis Interneto svetainėje teikiamomis lošimų paslaugomis (toliau – Paslaugos).

 

OlyBet tvarko jūsų asmens duomenis vadovaudamasi šiomis Privatumo taisyklėmis ir laikydamasi taikytinų teisės aktų, įskaitant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (2016/679), ir taikytinų Lietuvos Respublikos nacionalinių duomenų apsaugos įstatymų, kurie yra taikomi šių Privatumo taisyklių 2 skyriuje nurodytam asmens duomenų valdytojui.